מפיקות ועידת פיילקון תל אביב

MC Forum בניהולה של בת-חן גרינברג
מחזיק את הזכויות הבלעדיות להפקת פיילקון תל אביב

Roxanne Varza

טלי פייס
הפקות וייזום אירועים